Lyofilizace - sušení mrazem

Je technologický zázrak, který ovoce neochudí o vitamíny. 

Klíčovou výhodou lyofilizačního sušení je skutečnost, že si ovoce uchovává celkový obsah živin jako čerstvé. Dokonce studie z roku 2004 říká, že lyofilizované ovoce má lepší vlastnosti než tzv. fresh, které si kupujete v obchodech. Důvodem je jeho předčasný sběr a nedozrálost. Tedy vitamínová hodnota, kterou obvykle získáte konzumací z právě nasbíraných ostružin v lese je značně znehodnocena.

Při tradičním způsobu zamrazení ovoce, dochází vlivem dehydratačních látek k rychlému rozkladu vitamínu C a vitamínu A, který hraje důležitou roli pro zdraví očí, kostí a podporu imunitního systému.

Vzhledem k tomu, že ovoce určené k lyofilizaci se sbírá v jeho plné zralosti a technologie sušení mrazem vitamínové vlastnosti ovoce neochuzuje, nemá v současné době tato metoda uchování (skladování) konkurenci.

Mnohé studie sušení mrazem mluví také o potenciálu v prevenci proti rakovině. Jako například výzkum Gary Stonera na lékařské fakultě ve Wisconsinu, kde pro boj s rakovinou používají lyofilizované černé maliny s jahodami.

Z výše uvedeného je zřejmé, že metoda lyofilizace je pro naše zdraví velmi příznivá. Z tohoto důvodu je také využita při balení našeho energetického ovocného mixu a všech našich dalších plodů ovoce, které Vám nabízíme. 

Skvělé vlastnosti lyofilizace:

Hmotnost

Lyofilizované ovoce, zelenina nebo maso mají velmi nízkou hmotnost. Ačkoliv se to nemusí zdát, opravdu velkou část ovoce, zeleniny nebo masa tvoří voda. Když lyofilizátor stáhne podíl vodné složky v potravině na úroveň jednotek procent, logicky se snižuje i váha. Náš lyofilizovaný mix je pro Vás připraven za 120 gramů čerstvého kvalitního ovoce.

Zachování vitamínů a výživových složek

Proces lyofilizace odebere z potravin jenom vodu. Všechny vitamíny a výživové látky jsou zachovány, což nelze říct o jiných metodách sušení. Protože se téměř celý proces odehrává v minusových teplotách, nehrozí ztráta toho, co na ovoci, zelenině nebo masu máme rádi. Nepostradatelná vlastnost v každé RAW kuchyni.

Rehydratace

Oproti běžným metodám sušení, mají lyofilizované potraviny několik vysloveně unikátních vlastností. Kromě trvanlivosti a zachování vitamínů to je také možnost rehydratace, jinými slovy navrácení do původního stavu.